NYT PÅ VEJ

Spændende nye kurser / workshops, hvor din udbytteværdi er en kortere vej
til plus værdi af dit netværk og genvej til udvikling af relationer

Forside

GØR KUNDEPLEJE TIL RELATIONSPLEJE SÅ NETVÆRK GIVER PLUSVÆRDI
ER DIT OG LEDELSENS FOKUS PÅ:
• Loyale kunder / øget gensalg
• Entusiastiske, begejstrede medarbejdere, der samarbejder om kvalitet
• At få værdier, mål, strategi og planer aktivt og effektivt implementeret
• Intern markedsføring, kommunikation og jobglæde
• Reel positiv effekt af at skabe samt pleje relationer og netværk “networking”
• Målbar vækst på bundlinjen
…så kontakt mig for en inspirerende dialog om, hvordan du styrker vejen til målet
DET FØRSTE MØDE ER GRATIS — DET NÆSTE KAN DU TJENE PENGE PÅ!
Pro-Wiese har et spændende team af konsulenter
Vi er alle praktisk erfarne og succesfulde erhvervsfolk, der leverer både individuelle
virksomhedstilpassede workshops og processer samt åbne kurser.
NYT PÅ VEJ: SE BLOG
Spændende nye kurser / workshops, hvor din udbytteværdi er en kortere vej til
plus værdi af  dit netværk og genvej til udvikling af relationer
….processparring til klarhed, fremtidssikring og +resultater

KUNDELOYALITET

LOYALE KUNDER ER GULD VÆRD — FORSTÅ KUNDELOYALITET KONTRA
ALENE KUNDETRILFREDSHED — VEJEN TIL BUNDLINJE VÆKST!
Ambassadøreffekt internt og eksternt. Identifikation af lønsomhed i de forskellige kundesegmenter.
Fokus på selve plus-værdien af gensalg
KUNDELOYALITETSMÅLING, LOYALITETS SKABENDE ADFÆRD I
INTERESSEKONTAKTEN GENERELT OG MARKEDSBEARBEJDNINGEN SPECIFIKT.
Kundeloyalitetsmåling, rapportering og direkte praktisk intern og ekstern anvendelse ad de erhvervede måleresultater; målrettet industrielt salg/strategisk alliance; relationsmanagement som fokus i daglig drift, salg samt forretnings-udviklingen. Ambassadør identifikation samt fastholdelse og udvikling.
LOYALITETSFREMMENDE UDVIKLINGSPROCESSER SAMT MÅLINGER AF KUNDE LOYALITET, ETABLERING AF “EARLY WARNINGS” OG PARATHED TIL AT REAGERE
PÅ DE TIDLIGE VARSLINGSSIGNALER

NETVÆRK —NETWORKING

NETWORK MED SUCCES = DVS. DET SES PÅ RESULTATERNE
NETVÆRKSDELTAGELSE – – OG MÅLRETNING AF NETWORKING
SPONSORING
– Er det blot profilering  og social interaktion eller får du også cool business ud af det – brugbart og målbart
AMBASSADØR EFFEKT
– Mere end ideologi – at gå fra tanke til implementeret effekt
AMBASSADØR IDENTIFIKATION
– Samt fastholdelse og udvikling
Fra ansat i virksomheden til glødende AMBASSADØR… at arbejde med intern markedsføring så det skaber velfungerende ambassadører
RELATIONSPLEJE
– Relationsmanagement som fokus i daglig drift, salg og forretnings udvikling
– DESIGN AF UDVIKLINGSPROGRAMMER FRA BEHOVSAFDÆKNING OG UDVIKLING TIL GENNEMFØRELSE SAMT OPFØLGNING PÅ IMPLEMENTERINGEN I EGEN HVERDAG
TRÆNING AF TRÆNERE (VIRKSOMHEDSLEDERE); TEAMTRÆNING PÅ TOP-MANAGEMENT NIVEAU
PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT I DEN PERSONLIGE KONTAKT FACE TO FACE

KVALITET

KVALITET I LEDELSESPROCESSEN – TQM I MANAGEMENT
Når få nøglemedarbejdere er “driftmaskinen”, dvs. forudsætning for virksomhedens fortsættelse og vækst Workshoppen fokuserer på fx: Ledelse via mål, der inkluderer situationsbestemt MUS/PU samtale integreret
i forretningsplanens realisering
KVALITETSUDVIKLING MED ELLER UDEN CERTIFICERING (TQM/LEAN)
Identificerer ukendt spild af ressource og få dem over i aktiviteter der giver målbart udbytte
Opnå bedst practice som daglig rutine
Minimere de unødvendige kvalitets omkostninger

OUTPLACEMENT SEARCH REKRUTTERING

PROGRAM FOR OUTPLACEMENT FORLØB
TRÆNING I JOBSAMTALEN – STYRK DIN PERSONLIGE GENNEMSLAGSKRAFT
SPARRING TIL JOBSAMTALEN

 

LEDELSE

TEAM – IKKE BLOT AF NAVN; MEN AF GAVN: OPNÅ KONKRET SYNERGI I DIT TEAM
Teambulding, teamudvikling og integration; se og forstå dine teamkompetencer
-de mange muligheder -skab succes -bliv en succes
PRO-AKTIV VIRKSOMHEDSSTYRING OG UDVIKLING
Pro-aktiv kommunikeret virksomhedsplaner fx anvendt til gennemførelse af den nye “funnel”
markedsføringsmodel; fundament for mål- og værdibaseret ledelse og markedsføring i loop-forløb
HÅNDTERING AF PRESSEKONTAKT HER OG NU – NÅR BUDSKABET BARE SKAL UD ELLER JOURNALISTEN RINGER OG HAR DEADLINE OM FÅ MINUTTER…
Styr din omtale i pressen før end den styrer din markedsprofilering. Proaktiv forberedelse i virksomheden. Principper for effektiv anvendelse af pressemeddelelser. Medievalg i år 2015/16.
Når du møder pressen personligt – 7 trin til succes i situationen
STRATEGISK PROCES; UDVIKLING OG IMPLEMENTERING
Ledelses sparring til kvalitessikring af processens målstyring, holdnings- og værdi implementering
i ledelsesarbejdet og proaktivtilgang til de videre udviklingstrin eller tiltag
Sparring/coaching med ledere/direktører, såvel individuelt som af direktions./lederteams
Ledelses- og medarbejder teamudvikling, indor/outdor men altid med en opfølgning i relation til deltagerens eget job/rolle, mål og teamets udfordring

SUNDHED I FOKUS

SUNDHED OG ENERGI SOM STRATEGISK FAKTOR
Profilelement (internt og eksternt), konkurrenceparameter i fastholdelse af medarbejdere
(internt og eksternt)
Udvikling og implementering af ALL ROUND WELLNESS som værdi, politik og brugt i praksis til
trivselsfremme for alle og opnåelse af bedre resultater og dermed en mere sikker og interessant fremtid med plads til at team op personlig jobglæde, trivsel og udvikling går hånd i hånd med forretningsudviklingen, stærk kundeloyalitet og interessant gode bundlinjeresultater!
Sundhed og energi som strategisk faktor, profilement, konkurrenceparameter (in-externt)

Kontakt

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked